Eerste hulp bij brand

Brandblusser

Een brandblusser helpt om snel vuur te doven in de bedrijfswagen. Dit gebeurt door het vuur af te snijden van de zuurstof die nodig is voor de verbranding. Dit kan gedaan worden met poeder of schuim. Beide soorten blussers hebben verschillende voor- en nadelen.


Poederblusser

De poederblusser onderscheidt zich door een extreem hoge bluscapaciteit. Inzet mogelijk bij hoge als ook zeer lage temperaturen en zonder gevaar bij onder spanning staande apparatuur. Reken wel met gevolgschade van bluspoeder op elektronische en fijnmechanische apparatuur.

Schuimblusser

De schuimblusser kan je met name inzetten bij branden van hout, papier en textiel. Ook kan hiermee op een snelle, krachtige manier ontvlambare vloeistof bij brand blussen doordat een deken van sproeischuim ontstaat. Hierdoor snijdt je direct de luchttoevoer af en smoort het vuur.

Beide soorten blussers kunnen we voor je monteren.