Just in Case wil op deze pagina graag duidelijk maken hoe zij met uw gegevens omgaat. We beschrijven hier wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Just in Case kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Just in Case en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Just in Case verstrekt. 

Just in Case kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bedrijfsnaam 

Waarom Just in Case gegevens nodig heeft 

Just in Case verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien het gaat om een urgente(re) zaak of een verzoek daarom van uw kant. 

Daarnaast gebruikt Just in Case uw persoonsgegevens om te weten met welke naam we u aan kunnen spreken en wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van orders. Daarnaast om een rekening te kunnen sturen als Just in Case een levering heeft gedaan. Ook om u te kunnen bellen in geval er urgente boodschappen doorgegeven moeten worden. Of om verdere afspraken te kunnen maken over levertijden. Ten slotte zodat we u relevante informatie kunnen sturen over nieuwe gadgets, presentaties, feesten en activiteiten tenzij u heeft aangegeven hier geen belang in te stellen. 

Hoe lang Just in Case gegevens bewaart 

Just in Case bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard indien u geen klant meer wenst te zijn. 

Delen met anderen 

Just in Case verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit (absoluut) noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten zoals gevraagd door de klant aan Just in Case of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Privacy 

Just in Case neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Just in Case maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Just in Case gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Just in Case verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@justincase.nl 

De Just in Case organisatie is te bereiken via: 

Vestigingsadres: 
Eenrumerweg 8
9953 TD Baflo 

Inschrijving KvK:
Groningen 02048252 

Telefoon:
+31 (0) 595-42 51 44 

E-mailadres:
info@justincase.nl 

Website:
www.justincase.nl 

Call Now Button