Toyota bedrijfswagen inrichting

Toyota type ProAce

Lengte 1 (Compact)

Voor een optimale benutting van de ruimte is het advies aan de linkerkant twee stellingen te plaatsen met respectievelijk 6 en 7 bakken. Met de stelling aan de rechterkant erbij komt dit op een totaalprijs van  €750.= exclusief btw en verzendkosten. Als niet perse het maximale opbergvolume nodig is, kan, ook om kosten te besparen, volstaan worden met één kast van 12 bakken. Dan zijn de kosten in totaal €600,=.

Toyota Pro ACE (Compact) Bedrijfswageninrichting schets

Lengte 2 (Standaard) Toyota ProAce

Hier passen heel mooi 3 dezelfde stellingen in waar steeds 8 bakken in passen.

Toyota Pro ACE (Standaard) Bedrijfswageninrichting schets

Lengte 3 (Long) Toyota ProAce

Hier passen stellingen in met dezelfde hoogte als bij de lengte 1 en 2 van 1200 mm die nog wat breder zijn.

Toyota Pro ACE (Long) Bedrijfswageninrichting schets
Call Now Button